Artros Symptom

Symptom av artros

Artros symptom, När brosket i en eller ett flertal leder bryts ner kan detta bero på att man har drabbats av sjukdomen artros. Skadan påverkar hela leden, men drabbar främst ens ledbrosk. När artros uppkommer börjar broskvävnaden i ens led att brytas ner med en ökad hastighet. Nedbrytning och nybildningen av matrixmolekylerna får på detta sätt en störd balans, vilket resulterar i förlust av brosk utan nybildning. Sammanfattningsvis uppstår en obalans i kroppen, där nedbrytningen och nybildningen av ledbrosk inte håller samma takt. Främst när man belastar kroppen och rör sig kan smärtan uppkomma, men även i senare skede när man vilar.

Artros skiljer sig i stor grad från person till person, men den kan uppstå i omgångar. Smärtan leder ofta till att många slutar upp med tidigare aktiviteter och då går upp i vikt. Detta kan tyvärr öka nedslitningsförloppet ytterligare. I den här texten ska vi tala om vem som är mest benägna att drabbas av artros samt olika artros symptom.

Vem får artros?

Den förklaringen som så ofta används är att belastningen på lederna har varit för tung under en längre tid. Detta säger man har varit orsaken till artros. Dock är sjukdomen mer komplex än så och är även den mest förekommande kroniska åkomman i Sverige. Mer än en halv miljon människor i landet är drabbade av artros, där kvinnor utgör 2/3 av dem. Det beräknas att 5 % av alla i åldersgruppen 35-54 lider av artrosförändringar. Ju äldre man är desto vanligare blir det, trots att de i yngre åldrar även kan drabbas av artros. Artros är till och med en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland de som är äldre än 55 år. Det är vanligare än exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Artros är så ofta förekommande att ett stort antal personer ser det som en del av det ordinära åldrandet. Det här är dock inte hela sanningen. Artros kan uppkomma utan förvarning eller som ett resultat av en tidigare skada.

Vilka är Artros Symptom?artros symptom | Artrosfakta.se

Den artros symptom som för det mesta förekommer börjar i ett fåtal leder, men sprider sig snart till fler. Man får en känsla av stelhet som leder till smärta samt svårigheter att röra sig. Detta kan starta i handlederna, fingerlederna eller tårna. Dessa svullnar, blir ömma och stela samt kan öka i temperatur. I senare skede är det inte ovanligt att man även får värker under natten eller när man vilar. Detta artros symptom visar sig främst när man har drabbats av höft artros. Medan ledytorna gradvis bryts ned och skadas försämras funktionen i lederna, vilket ofta leder till reducerad fysisk aktivitet. Många av de drabbade upplever att stelheten är som värst på morgonen för att sedan blir bättre under dagen. Vid aktiv inflammation är en vanlig artros symptom att känna sig trött. Om man lider av framskriden artros är värken ofta som värst vid belastning. Om man då belastar leden kan man uppleva stelhet och värk. Stelheten ökar succesivt efterhand medan rörligheten minskar. Det finns trots detta en chans att artrosutvecklingen avstannar, främst om patienten gör rätt förändringar för att nå återhämtning.

 

Läs även mer ingående om: Vad är Artros, Behandling av Artros, Knäartros, Höftartros.

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services